Anna-Lisa Osvalder

Professor på avdelningen för Design & Human Factors, Institutionen för industri- och materialvetenskap

Anna-Lisa Osvalder är professor i Människa-maskinsystem, docent i Human Factors Engineering och universitetslektor i Ergonomi. Hon är teknisk doktor i Trafiksäkerhet med inriktning mot biomekanik och personskadeprevention. Forskningen i människa-maskinsystem fokuserar på hur produkter och tekniska system ska utvärderas, utformas och användas för att uppnå effektivitet, säkerhet och välbefinnande i systemet. Olika användargruppers fysiska, kognitiva och psykosociala förmågor och begränsningar beaktas vid utvärdering av komfort, användbarhet, risk och säkerhet. Tillämpningarna ligger främst inom processindustri (kontrollrum), förar/passagerarmiljöer i olika fordonsslag och medicinsk teknik. Även ergonomisk utvärdering och utformning av allehanda produkter som används i vardag och arbetsliv studeras.
​Se engelsk text: ​Responsible examiner for master and bachelor courses in Human Machine Systems, Physical & Cognitive Ergonomics and Ergonomics Design for All. Supervisor for Ph.D. and master students in Human Factors Engineering Design and Human- Machine Systems

Mina tre viktigaste publikationer

Osvalder, A-L; Hansson, I; Stockman, I; Carlsson, A; Bohman, K; Jakobsson, L (2013): Older Children’s Sitting Postures, Behaviour and Comfort Experience during Ride – A Comparison between an Integrated Booster Cushion and a High-Back Booster. Proceedings 2013 IRCOBI Conference, 11-13 September, Gothenburg, Sweden, (IRC-13-105)

Alm, H., Osvalder, A-L. (2012). The alarm system and a possible way forward. Work: A Journal of Prevention, Assessment and Rehabilitation, 41 (Supplement 1/ 2012) pp. 2840-2844.

Osvalder, A-L., Bligård, L-O., Andersson, J. Thunberg, A. (2011). Visualisering av anläggningsstatus – Utformning av innovativa gränssnittspresentationer. (Visualisation of plant status – Design of innovative screen designs).
Värmeforsk Service AB, rapport nr. 1172, Stockholm. http://www.varmeforsk.se/rapporter?action=show&id=2308​

​Chalmers styrkeområden: Energi och Transport
​Styrelsemedlem i The Swedish Ergonomic and Human Factors Society

Sidansvarig Publicerad: må 28 nov 2022.