Anna Hedén

Tekniklektor

Anna Hedéns hemvist är i avdelningen Maritima studier där hon ingår i enheten Maritime Operations and Management. Hon undervisar huvudsakligen i sjöfartsekonomi (befraktning) och närliggande ämnen på kandidat-, master- och graduate nivå.

Anna använder gärna simulering som del av sin undervisning, tex Liner Shipping Game (TM) där legofartyg skall lastas med legocontainrar och Befraktningssimulering 'Advanced' där studenterna möter sina lärare i ett slags rollspel. Scenariorna är verklighetsbaserade men förenklade och ger värdefulla insikter på ett lekfullt sätt. Upplevelsen leder till en långsiktig förståelse.

Publicerad: on 05 sep 2018.