Anna Braide

Tekniklektor, Tekn.Dr., Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

Anna Braide har en bakgrund inom arkitektpraktiken med erfarenheter av publika byggnader, kontor, industrier och bostäder. Från 2010 arbetar hon som forskare och lärare inom bostadsämnet på institutionen Arkitektur och samhällsbyggnad (ACE). En inriktning på hennes forskning är bostäders utformning och användning. Fokus är på bostäders anpassbarhet, användbarhet och hållbarhet och på sociala kvaliteter i boendesituationer och hur dessa kan relateras till bostadens utformning och funktion. En annan inriktning omfattar strategier för samarbeten mellan forskning och arkitektpraktik och på vilket sätt den här typen av arbetsprocesser kan generera kunskapsutbyten, bidra till en bredare teoribyggnad och resultera i mer hållbara designlösningar.

Anna är sedan 2010 lektor på Chalmers. Hon disputerade 2019 med avhandlingen Dwelling in time, studies on life course spatial adaptability. Hon medverkar i Centrum för boendets arkitektur (CBA), Chalmers. En nationell plattform för kunskapsförmedling, diskussion, utvecklingsarbete och forskning kring boende och bostad. Hon medverkar också i Positive Footprint Housing (PFH). Ett tvärvetenskapligt projekt kring innovativ hållbar bostads- och stadsutveckling, som drivs av Riksbyggen. Hon har även ett styrelseuppdrag i Nordiska föreningen för Arkitekturforskning (NAF).

Sidansvarig Publicerad: må 08 feb 2021.