Anna Åberg

Forskare, Teknikens ekonomi och organisation

Anna Åberg är teknikhistoriker och hennes forskningsintressen ligger inom fälten energi- och resurshistoria samt populärkulturens tekniksyn. Hennes forskningämnen spänner från internationell fusionsforskning, genom svensk uranimport och gruvdrift i rymden och i djuphavet, till sporthistoria och populärkulturella narrativ om energi och miljö.

Anna tillhör de internationella nätverken Tensions of Europe och the Society for the History of Technology.​
Högselius, Per, Åberg, Anna, Kaijser, Arne, "Natural Gas in Cold War Europe: The Making of a Critical Infrastructure", in Eds. Hommels, Anique, Högselius, Per, Kaijser, Arne & Van der Veluten, Erik, The Making of Europe’s Critical Infrastructures (Basingstoke: Palgrave-MacMillan, 2013)

Åberg, Anna, A Gap in the Grid: Attempts to Introduce Natural Gas in Sweden 1967-1991, diss. (Stockholm: Royal Institute of Technology, 2013)

Sidansvarig Publicerad: on 31 mar 2021.