Ann-Sofie Axelsson

Prefekt och bibliotekschef

Ann-Sofie Axelsson disputerade år 2004 på en avhandling om social interaktion i virtuella miljöer, ett område inom vilket hon kommit att publicera extensivt under de senaste åren. Axelsson är medredaktör till böckerna Avatars at Work and Play: Activities in Shared Virtual Environments (Springer Verlag, 2006) and På spaning efter teknisk bildning (Liber, 2009).
Hon var tidigare docent vid Institutionen för teknikens ekonomi och organisation där hon bedrev forskning kring kunskapsintensiva organisationer, mobiltelefoni och digital reklam.

Examinator och kursansvarig för följande kurser:

TEK390 Ingenjören och samhället
TEK335  Hållbar utveckling
ITS022  Teknik för ett hållbart globalt samhälle
ITS070  Nya medier: teknik, mobilitet och samhällsförändring

Sidansvarig Publicerad: fr 28 okt 2022.