Ann-Christine Nordin

Kommunikatör, SO Energi

På styrkeområde Energi ansvarar Ann-Christine för kommunikationen. Det innefattar bland annat att skriva artiklar, sammanställa och skicka ut nyhetsbrev, uppdatera sociala medier och tillsammans med kollegor arrangera seminarier.
Under 2019 har SO Energi redan hunnit arrangera och genomföra tre stora lunchseminarier i samarbete med bland annat SO Transport och F3.
Ann-Christines organisatoriska hemvist är inom Chalmers verksamhetsstöd, IT-avdelningen. Fram till 2015 arbetade hon vid avdelningen för Kommunikation och marknad.
Nedan finns några exempel på kommunikationsaktiviteter som Ann-Christine bidragit med tillsammans med sina kollegor.
• 2013 och 2014 ingick i projektgruppen för Chalmers deltagande i Almedalen. Ett av seminarierna hon var med och arrangerade var Vem löser energifrågan – och hur?
• Utvecklat och drivit Chalmers nyhets- och pressarbete
• Varit webbredaktör, skribent och ansvarig utgivare för Chalmers nyheter och ett nyhetsbrev
• Varit chefredaktör och projektledare för Chalmers magasin och ett nyhetsbrev, 2011-2015
• Omvärldsbevakning 2012-2015

Publicerad: on 05 jun 2019.