Andreas Rosén

Professor, Matematiska vetenskaper

Min forskning rör huvudsakligen Partiella DifferentialEkvationer, och använder tekniker från harmonisk analys och operatorteori. Ett centralt problem är välställdhet av randvärdesproblem för PDEer med icke-släta koefficienter eller områden. Med funktionalkalkyl och harmonisk analys konstruerar vi nya operatorer bortom singulära integraler, med vilka icke-släta PDEer kan lösas på ett kontruktivt sätt.

Mitt fokus ligger på system av första ordningens PDEer, motiverat av Diracoperatorer från matematisk fysik. Inom algebra och geometri arbetar jag mycket med differentialformer, yttre algebra, Cliffordalgebra och spinorer.

Sidansvarig Publicerad: må 22 mar 2021.