Anders Södergren

Universitetslektor, Matematiska vetenskaper

Min forskning är huvudsakligen inriktad på talteori, automorfa former och homogen dynamik. Jag är speciellt intresserad av analytisk talteori, L-funktioner och deras nollställen, högdimensionella gitter och sfärpackningar, och likafördelningsproblem i homogen dynamik.

Publicerad: on 21 aug 2019.