Anders Svensson

Professor of the practice, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

Anders Svensson är sedan januari 2015 Professor of the Practice i Arkitekturens ledarskap och management. Han arbetar parallellt i egen verksamhet med processledning och konceptutveckling inom hållbar stadsutveckling. Tjänsten på Chalmers ska bidra till att stärka arkitekters förmåga till ledarskap inom såväl samhällsbyggandet i stort som av projekt och processer samt inom företag och organisationer. Ledarskapsfrågorna kommer efterhand som arbetet fördjupas att integreras i både forskning och grundutbildning. En viktig utgångpunkt är branschens behov och ambitioner.

Sidansvarig Publicerad: fr 10 nov 2017.