Anders Sjögren

Forskare, Matematiska vetenskaper

Analys av moderna stora datamängder innefattar ofta miljarder av observationer och modeller med miljoner av parametrar. Kraftfull distribuerad datorhårdvara finns tillgänglig för bearbetning av datan, på kluster och moln. Anders Sjögren forskar på statistiska metoder som hanterar mycket stora datamängder och på effektiv mjukvaruimplementation av dem för modern distribuerad hårdvara. Några fokusområden är hög-dimensionell regressionsanalys, metagenomisk analys inom antibiotikaresistens-området, samt online annonsoptimering (i samarbete med Admeta AB).
​Computer Intensive Statistical Methods (MVE185/MSA100)

​Chalmers e-Science Centre
Admeta AB
Chalmers styrkeområde Life Science

Sidansvarig Publicerad: må 21 dec 2015.