Anders Nordelöf

Teknisk doktor, Miljösystemanalys

Anders Nordelöf lämnade Chalmers med en M.Sc. i Teknisk Fysik tidigt 2003 och återvände mer än 8 senare, 2011, som forskarstuderande. Han är f.d. teknikområdeschef på Consat Sustainable Energy Systems AB, och har en teknisk inriktning på elektrisk framdrivning av fordon, men även laddningsinfrastruktur, elektriska vägar och energiomvandling i olika former.

Målet med hans nuvarande forskning är att utvärdera miljöaspekterna av elektrifierad vägtrafik samt att stötta utvecklingen av fordon med minskad miljöbelastning, med livscykelanalys som verktyg.

Anders Nordelöf är även temaledare för området Fordonsanalys inom Swedish Electromobility Centre. Han är biträdande profilområdesledare för Hållbara fordonsteknolgier inom styrkeområde Energi.
  • Miljö- och resursanalys för hållbar utveckling, VMI041 (2012-2014)
  • Technical Change and the Environment, ENM015 (2014-2016)
  • Biokemisk miljövetenskap, KKM081 (2018- )
  • Sustainable Transportation, TEK465 (2018- )

Publicerad: on 25 apr 2018.