Anders Friberg

Enhetschef vid Forskningsstöd/Operativt och strategiskt stöd till utbildning, forskning och nyttiggörande/Chalmers verksamhetsstöd

Rankingsamordnare/analytiker vid Forskarstöd, bibliometri och ranking/Vetenskapens kommunikation och lärande

Anders Friberg är chef för Enheten för forskningsstöd som stödjer Chalmers i frågor kring extern forskningsfinansiering, och tillhandahåller kvalificerat ledningsstöd till pro- och vicerektorer, fakultetsrådet och etik- och oredlighetsnämnden.

I uppdraget som rankingsamordnare ingår inrapportering och analys av rankingdata, kommunikation och dialog med intressenter, målgrupper och rankingorganisationer, och integrering av rankingfrågorna i Chalmers strategiarbete.

Publicerad: ti 21 apr 2020.