Anders Friberg

Rankingsamordnare och analytiker på Avdelningen forskarstöd, bibliometri och ranking vid Institutionen för vetenskapens kommunikation och lärande

I uppdraget som rankingsamordnare och analytiker ingår inrapportering och analys av rankingdata, kommunikation och dialog med intressenter, målgrupper och rankingorganisationer, och integrering av rankingfrågorna i Chalmers strategiarbete.

Anders har en forskningsbakgrund inom fysiologi och en doktorsexamen från Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet 2009. Han har totalt 11 års erfarenhet av forskningsfinansieringsfrågor och har i tidigare roller på Chalmers varit funktions- och processansvarig för Grants Office och enhetschef för Forskningsstöd vid Avdelningen för operativt och strategiskt stöd.

Sidansvarig Publicerad: on 16 sep 2020.