Anders Friberg

Enhetschef vid Forskningsstöd/Operativt och strategiskt stöd till utbildning, forskning och nyttiggörande/Chalmers verksamhetsstöd

Anders Friberg är chef för Enheten för forskningsstöd som stödjer Chalmers i frågor kring extern forskningsfinansiering, och tillhandahåller kvalificerat ledningsstöd till pro- och vicerektorer, fakultetsrådet och etik- och oredlighetsnämnden.

Publicerad: ti 09 maj 2017. Ändrad: on 16 okt 2019