Anders Åkesjö

Doktorand, Energi och miljö

Anders Åkesjö forskning är fokuserad på värmeöverföring och hydrodynamik i indunstare. Genom att etablera en djupare förståelse för hur dessa fysikaliska fenomen påverkar varandra är det möjligt att öka effektiviteten. Eftersom indunstare är energikrävande, precis som all termisk separation, är potentialen stor.

Publicerad: ti 27 nov 2018.