Wanyu Ou

Postdoc vid Fackspråk och kommunikation på institutionen för vetenskapens kommunikation och lärande

Jag har forskat och skrivit om EMI, engelska som undervisningspråk, i högre utbildning och interkulturell kommunikation, flerspråkighet och engelska som lingua franca för policy och praktik inom utbildning. Min nuvarande forskning fokuserar till stor del på flerspråkiga studenters akademiska kommunikationskompetens (och utvecklingen därav) i internationaliserade och digitaliserade universitetsmiljöer. Jag studerar även universitetsspråkpolicies för flerspråkig akademisk personal i representativa organ. Dessutom är jag intresserad av invandrares språkvård och familjens språkbruk.

Sidansvarig Publicerad: to 27 okt 2022.