AMOGH VEDANTHA KRISHNA

Doktorand, avdelningen för Material och tillverkning, Industri- och materialvetenskap

Amogh Vedantha Krishna är doktorand i Additiv tillverkning med fokus på funktionella ytor. Hans forskning koncentrerar sig på ytmetrologi och karakterisering av additivt tillverkade metall- och plastkomponenter. Tanken är att utveckla en förbättrad metod /modell för att förstå yttopografi och geometriska variationer av de tillverkade produkterna med denna teknik och för att fastställa förhållandet mellan ytparametrarna och maskininställningarna för att styra produktens kvalitet.
​Kurs om metrologi och egenskaper hos tekniska ytor

Sidansvarig Publicerad: to 26 apr 2018.