Alvar Palm

Doktorstjänst, Innovation and R&D Management, Teknikens ekonomi och organisation

Doktorstjänst på avdelningen för Innovation and R&D management, på institutionen för Teknikens ekonomi och organisation

Alvars forskning handlar om storskalig spridning av innovationer. Empiriskt studerar han faktorer som påverkar spridningen av solceller, såsom tillgången till information, lokala aktörer (elbolag, installatörer), grannskapseffekter, styrmedel och affärsmodeller.

Publicerad: ti 01 okt 2019.