Alvar Palm

Doktorstjänst, Innovation and R&D Management, Teknikens ekonomi och organisation

Doktorstjänst på avdelningen för Innovation and R&D management, på institutionen för Teknikens ekonomi och organisation

Alvars forskning handlar om spridning av innovationer i samhället. Empiriskt har han främst studerat hur solcellsteknologi tas i bruk i den bebyggda miljön.

ORCID: 0000-0001-6203-1302

Publicerad: to 13 aug 2020.