Alma Karlsson

Doktorand, Kemi och kemiteknik, Kemi och biokemi, Wilhelmssons forskargrupp

Alma doktorerar i Wilhelmssons forskargrupp och arbetar med fluorescerande basanaloger, vilket är kemiskt modifierade byggstenar för RNA och DNA. Syftet med att utveckla dessa interna fluorescensmarkörer är bl a att förbättra in vitro och in cellulo studier för RNA-baserade läkemedel. Arbetet innefattar enzymatisk RNA-inkorporering av de fluorescerande basanalogerna samt fotofysikalisk karaktärisering av RNA-produkten. Alma studerar också möjligheten att translatera det fluorescerande messenger-RNAt till proteiner.

Sidansvarig Publicerad: on 08 jun 2022.