Alex Gerdes

Universitetslektor, avdelningen för funktionell programmering, Institutionen för data- och informationsteknik.

Programansvarig för Datavetenskapligt kandidatprogram, Göteborgs universitet.

Sidansvarig Publicerad: to 21 okt 2021.