Aila Särkkä

Professor, Matematiska vetenskaper

Mina forskningsområden är spatial statistik och spatio-temporal modellering. Mycket av min tidigare forskning har varit inom Gibbs punktprocesser, till exempel pseudo-likelihood uppskattning av parametrar och konstruktion av nya modeller. Jag har också arbetat med spatio-temporala modeller och utvecklat uppskattningsmetoder för spatio-temporala data. Numera jobbar jag mest med 3D-mikroskopdata med replikater. Den största utmaningen är att hantera punktprocessdata som är heterogen och icke-isotropisk. Mina huvudsakliga tillämpningsområden är materialvetenskap och neurologi.
Matematisk statistik för K (TMA073) och Design of experiments (TMS031/MSA250)​

Pavel Grabarnik, Institute of physico-chemical and biological problems in soil science, the Russian Academy of Sciences Mari Myllymäki, Aalto University, Finland Arne Pommerening, Bern University of Applied Sciences, Switzerland Claudia Redenbach, University of Kaiserslautern, Germany Lance Waller, Emory University, Atlanta, Georgia, USA Jun Yu, SLU, Umeå

Chalmers styrkeområden Materials science och Life Science​

Sidansvarig Publicerad: to 16 jun 2022.