Agneta Kinnander

Administratör / Studieadministratör, Elektroteknik

Agneta arbetar som studieadministratör för grundutbildningskurser inom avdelningen elkraftteknik. Hon är också sekreterare för institutionens ledningsgrupp och institutionsråd, samt har hand om institutionens arkiv och diarium.

Sidansvarig Publicerad: fr 13 dec 2019.