Alf-Erik Almstedt

Professor vid institutionen för mekanik och maritima vetenskaper.

Alf-Erik Almstedt är professor i flerfasströmning och Senior Adviser vid institutionen för mekanik och maritima vetenskaper.

Publicerad: fr 10 jan 2020.