Abolfazl Rezaei Aderiani

Doktorand på avdelningen för Produktutveckling, Institutionen för industri- och materialvetenskap

Abolfazl Rezaei Aderiani är doktorand inom geometrisäkring och robust konstruktion. Hans forskning fokuserar på geometrisäkring av icke-stel och komplexa monteringar och automatisk matchning av delar. I hans forskning samarbetar han med Volvo Cars där målsättningen är att optimera metoder och verktyg som används vid variation simulering av icke stela detaljer.
Product Development
Datorstödd maskinkonstruktion
Introduktion till automation och mekatronik
Advanced Computer Aided Design


Publicerad: ti 23 jun 2020.