Adam Jareteg

Doktorand

Adam är doktorand på flerfasgruppen på strömningslära. Han studerar flöden genom porösa material, specifikt industriella filter av aktivt kol. Detta inkluderar all den viktigaste fysiken i filtren så som, värme- och masstransport, sorption och kondensation/förångning. Med både endimensionell modellering på system nivå och tredimensionella detaljstudier med CFD är syftet med forskningen att förstå hur man bäst simulerar denna typen av filter samt hur man bättre använder dom.

Publicerad: må 08 jul 2019.