Abhijit Venkatesh

Doktorand på avdelningen för Konstruktionsmaterial, Institutionen för industri- och materialvetenskap.

Jag jobbar på SSF projekt med fokus på produktion av nya högpresterande cellulosa nanofiber biokompositer och kommer att utforska nya möjligheter för bearbetning av dessa biokompositer.

Lärarassistent i kurser som omfattar polymerteknologi och polymer bearbetning.

Publicerad: ti 22 maj 2018.