Abdul Shaafi Shaikh

Industridoktorand vid avdelningen för Material och tillverkning, Industri- och materialvetenskap

Shaafi är industridoktorand från EOS Metal Materials. Hans forskar om additiv tillverkning (3D-skrivning) av nickel-superlegeringar för högtemperaturapplikationer. Dessa material är viktiga för elkraftstationer och flygplansmotorer. Genom att göra fler superlegerade material tillgängliga för 3D-utskrift kan det vara möjligt att förbättra effektiviteten och sänka koldioxidutsläpp från kraftproduktion och luftfartsindustri. Shaafis forskning ingår i CAM2 - centrum för additiv tillverkning i metall.
​​MANUELA, MADAM, CAM2 RA3

Sidansvarig Publicerad: to 04 jun 2020.