Tord Claeson

Professor, Mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik

Tord Claeson utnämndes till professor i fysik 1982 och är nu emeritus (på deltid). Hans forskningsintressen centreras på supraledande tunneleffekter och elektronstruktur. Josephsoneffekter studeras och tillämpas i lågbrusiga mottagare och sensorer – från rymd till hjärna. Metaller och starkt korrelerade elektroner i oxider, inklusive högtemperatursupraledare, undersöks medelst transportmätningar och elektron-, jon- och röntgenspektroskopi. Tunnelexperiment illustrerar excitationer i metaller, gaplös supraledning, icke-jämvikts- och närhetseffekter, magnetiska växelverkningar eller en-elektroneffekter i nanostrukturer. För detta har det behövts kryo- och mikro-fabrikationsfaciliteter.

Tord är ledamot av KVVS, KVA, IVA, koreanska och flamska akademier och deltog i Nobelkommittén för fysik 1989-2000. Han har fått flera utmärkelser, t.ex. Jacob Wallenbergs pris, IVAs guld-, Celsius- och Chalmers-medaljer; Zorn, Miller, NFR stipendier. Han har deltagit i många internationella utvärderingar av vetenskapliga program, centra, råd, institutions- och industrilaboratorier.

En "brist på begåvning" har kompenserats av träget arbete och tursamt samarbete med skickliga medarbetare och begåvade studenter. Många av dem är nu framstående forskare vid universitet över hela världen eller i industri. Karakteristiskt är att ca 70 % av tidigare och nuvarande medarbetare kommer från främmande länder.

Sidansvarig Publicerad: to 26 okt 2017.