Tony Huzzard

Gästprofessor, Teknikens ekonomi och organisation

Tony Huzzard är gästprofessor vid avdelningen Service Management and Logistics och är knuten till Centre for Healthcare Improvement (CHI). Han är filosofie doktor och universitetslektor vid Företagsekonomiska institutionen, Lunds universitet.

Sidansvarig Publicerad: må 07 mar 2016.