Thomas Nilsson

Professor och prefekt, Subatomär fysik och plasmafysik, Institutionen för fysik

Min forskning fokuserar på hur fundamentala växelverkanstyper manifesteras i subatomära system, speciellt i atomkärnor med stora överskott av neutroner eller protoner där exotiska strukturer och egenskaper ger sig till känna. Detta sker genom experiment vid anläggningar som levererar strålar av radioaktiva kärnor, som FAIR/GSI i Tyskland och CERN-ISOLDE i Schweiz. Jag är dessutom engagerad i utvecklingen av denna typ av anläggningar inklusive tillhörande instrumentering, i synnerhet vid FAIR.

Publicerad: ti 16 apr 2013. Ändrad: on 13 mar 2019