Thomas Andlid

Docent,
Biologi och Bioteknik, Livsmedelsvetenskap

​Docent Thomas Andlid leder gruppen i livsmedelsmikrobiologi/Bioteknologi. Han fokuserar på jäst, bifidobakterier och mjölksyrabekterier som produktionsorganismer. Dessa används (i) i fermentering av livsmedel för att öka det nutritionella värdet, (ii) som produktionsorganimser för mattillsatser, (iii) som nutritionell probiotika, och (iV) som modellorganismer för att studera nutritionella frågeställningar.  

Sidansvarig Publicerad: to 11 apr 2019.