Sune Levin

Postdok

Sune Levin är sedan 2016 doktorand i Fredrik Westerlunds grupp vid avdelningen för kemisk biologi. Hans forskning syftar till att öka förståelsen för heterogen katalys på ytan av nanopartiklar. Idén är att fästa enstaka nanopartiklar på specifika platser i fluidiska nanokanaler och studera kemiska reaktioner på deras yta med flourescensmikroskopi. Målet är att mäta på enstaka nanopartiklar för att öka vår kunskap genom att analysera egenskaper som försvinner i ensemblemedelvärden vid mätningar på många partiklar.

Sidansvarig Publicerad: to 23 sep 2021.