Soner Camuz

Doktorand på avdelningen för Produktutveckling, Institutionen för industri- och materialvetenskap

Soner Camuz är doktorand inom geometrisäkring och robust konstruktion. I hans forskning kommer han att fokusera på att modellera hur förslitning påverkar toleranserna under avverkande bearbetning. Forskningen är ett nära samarbete med Sandvik Coromant där målet med forskningen är att utveckla metoder som fastställer en robust konstruktion av skärverktyg.​

Sidansvarig Publicerad: fr 09 jun 2017.