Simon Isakson

Doktorand, avdelningen för Material och tillverkning, Industri- och materialvetenskap

Simon är doktorand inom tillverkningsteknik. Forskningen handlar om kryobearbetning dvs. användning av flytande koldioxid eller flytande kväve som skärvätska vid skärande bearbetning av titan- och nickellegeringar.

Publicerad: ti 02 maj 2017.