Silvia Muceli

Forskarassistent, Elektroteknik

Silvia Muceli arbetar i forskargruppen Medicinska signaler och system. Hennes forskning bedrivs med stöd av Chalmers styrkeområde Hälsa och teknik och hon har även ett Marie Curie-stipendium, som syftar till att undersöka sensomotorisk utveckling hos spädbarn. Hon är också delaktig i forskningsprojekt relaterade till ytlig och intramuskulär elektromyografi, biomedicinsk signalbehandling och modellering, bioelektroddesign, neurofysiologi inom rörelseområdet samt avancerad styrning av proteser.

Silvia Mucelis Google Scholar-profil

Sidansvarig Publicerad: må 21 nov 2022.