Silvia Dürmeier

Forskningsrådgivare Chalmers Grants Office

Silvia Dürmeier arbetar som forskningsrådgivare vid Grants Office med särskilt fokus på EU-finansiering (specialområde: Marie Skłodowska Curie Actions) och USA-finansiering. Grants Office på Chalmers är en stödfunktion som samlar kompetenser från olika enheter som tillsammans arbetar för att fler bidragsansökningar ska leda till framgångsrika externt finansierade forskningsprojekt. Funktionen koordineras av enheten för forsknings- och samverkansstöd vid avdelningen för operativt och strategiskt stöd (OSS).

Publicerad: ti 06 feb 2018.