Sheila Galt

Professor, Mikroteknologi och Nanovetenskap, Vice-prefekt grundutbildning

Sheila ansvarar för planering, samordning och uppföljning av grundutbildningen vid institutionen samt för kontakter med uppdragsgivande programansvariga. Sheila ansvarar också för institutionens genomförande av grundutbildning gentemot programansvariga och för att koordinera kurser som ges i grundutblidningen mot kurskrav inom forskarutildningen, samt ha en övergripande bild för de kurser som ges både inom grund- och forskarutbildningen. Sheila ingår i institutionens prefektgrupp och ledningsgrupp.

Publicerad: ti 23 okt 2012. Ändrad: fr 07 sep 2018