Sheila Galt

Biträdande professor vid Ingenjörsutbildningsvetenskap (EER).

Sheila är lärare på masterprogrammet Lärande och Ledarskap, ansvarig för VFU-kurser där studenterna gör sin praktik på gymnasieskolor.
Hon har uppdrag som pedagogisk utvecklare (pedul) på utbildningsområdet Arkitektur och Samhällsbyggnad och har ett Chalmersgemensamt uppdrag att stötta lärares utveckling i undervisningssituationen, på högskolenivå.
Hennes grundutbildning är inom teknisk fysik med senare ämnesspecialisering inom optik och laserteknik. Genom åren har hon arbetat mycket med olika aktiviteter för att popularisera naturvetenskap och teknik.
​Kurser inom masterprogrammet MPLOL/KPLOL Lärande och ledarskap:
Dessa kurser ges som verksamhetsförlagd utbildning (VFU) där studenter övningsundervisar på gymnasieskolor.
   CIU207 Lärande och ledarskap i praktiken 1 - "VFU1" - examinator
   CIU212 Lärande och ledarskap i praktiken 2 - "VFU2" - examinator
   MCC135 Lärande och handledarskap - examinator - för VFU-handledare från gymnasieskolorna.

Kurser inom "AE" programmet Affärsutveckling och entreprenörskap inom samhällsbyggnadsteknik:
AE Repetitionskurs i fysik, kemi och matematik - ensam ansvar för hela repetitionskursen
BOM290 Grundläggande fysik, kemi och aukustik - lärare inom fysikdelen

Sidansvarig Publicerad: ti 08 dec 2020.