Sheila Galt

Biträdande professor vid Ingenjörsutbildningsvetenskap

Sheila är lärare på masterprogrammet Lärande och Ledarskap, ansvarig för VFU-kurser där studenterna gör sin praktik på gymnasieskolor.
Hon har uppdrag som pedagogisk utvecklare (pedul) på utbildningsområdet Arkitektur och Samhällsbyggnad och har ett Chalmersgemensamt uppdrag att stötta lärares utveckling i undervisningssituationen, på högskolenivå.
Hennes grundutbildning är inom teknisk fysik med senare ämnesspecialisering inom optik och laserteknik. Genom åren har hon arbetat mycket med olika aktiviteter för att popularisera naturvetenskap och teknik.

Publicerad: ti 23 okt 2012. Ändrad: to 18 apr 2019