Sebastian Samuelsson

Forskare på Mekanik och maritima vetenskaper, avdelning strömningslära

Sebastian Samuelsson arbetar som forskare i gruppen turbomaskiner och aeroakustik. Hans forskning fokuserar på prestandamodellering och konceptdesign av civila flygmotorsystem. Syftet är att bidra till minskad bränsleförbrukning och därmed reducerad klimatpåverkan. Modelleringen sker främst genom 0D/1D-beräkningar av termodynamisk cykelprestanda samt med korrelationsbaserade metoder för beräkning av motordimensioner och vikt. Studerade koncept innefattar bland annat elhybridflyg med gränsskiktssugning samt vätgasdrivna motorer med värmeåtervinst.

Sidansvarig Publicerad: ti 17 nov 2020.