Sara Eriksson

Samordnare Chalmers forskarutbildning

Sara arbetar på avdelningen Operativt och strategiskt stöd (OSS) som samordnare i forskarutbildningsfrågor.

Publicerad: fr 03 maj 2013. Ändrad: må 12 feb 2018