Ronja Thies

Ronja Thies doktorerar på Chalmers sedan september 2011. Hennes projekt är att studera "quasi-free scattering reactions" av lätta exotiska atomkärnor vid och utanför stabilitetsgränsen. Som del av R3B (Reactions with Relaticistic Radioaktive beams) kollaborationen, är hon inte bara inblandad i experimentet hon analyserar, fast också i andra experiment och övergången av LAND (Large Area Neutron Detector) på GSI (Gesellschaft für SchwerIonenforschung) till R3B på FAIR (Facility for Antiproton and Ion Research). Utöver detta är hon också inblandad i några experiment på ISOLDE, CERN.

​Labbar i följande kurser:

  • FUF050 Subatomär Fysik
  • FYP320GU (K5, K8) Subatomär Fysik
  • TIF060 Experimental physics: spectroscopic methods
  • TIF090 Experimentell Fysik 2 - bas
  • TIF081 Experimentell Fysik 1 - mätteknik

Handledning av kandidatarbeten

Sidansvarig Publicerad: må 30 mar 2020.