Robert Bergström

Doktor, institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, Mikrovågs- och optisk fjärranalys

Robert Bergströms forskningsområde är modellering av atmosfärkemi, transport och deponering av luftföroreningar. Under senare år har hans forskning framför allt varit fokuserad på partiklar från olika källor – speciellt kolinnehållande partiklar från småskalig förbränning och andra antropogena och biogena utsläpp.
Robert har arbetat som luftmiljöförskare vid SMHI sedan 1997 med utveckling, tillämpning och utvärdering av kemiska transportmodeller för troposfären. Han disputerade vid Göteborgs Universitet, 2015 med avhandlingen: Carbonaceous Aerosol in Europe – Out of the Woods and into the Blue?
​PhotoSmog (Kina-Göteborg project, http://photosmog.gu.se/),
MERGE  (www.merge.lu.se/)
FORMAS (Atmosfärisk  oxidation av stress-inducerade emissioner från växtlighet – dess roll för aerosolbildning)   

För att se vilka projekt Robert Bergström deltar i, besök Chalmers forskningsdatabas.

Publicerad: on 25 okt 2017.