Paul Imgart

Doktorand, Elektroteknik

Paul är doktorand i forskargruppen Elnät och komponenter, där han forskar om utmaningarna som den storskaliga integrationen av förnybara energier medförar för elsystemet. Mer specifikt syftar Pauls projekt på att utveckla en ny styrningsmetod för nätformande omriktare, som används till exempel i nätanslutningen av fotovoltaik och vindkraftverk. Projektet är sponsrat av Energimyndigheten och Svenska Kraftnät och drivs i samarbete med Hitachi ABB Power Grids.

Sidansvarig Publicerad: on 07 okt 2020.