Nikola Markovic

Docent; Kemi och kemiteknik, Fysikalisk kemi

Nikola Markovic arbetar huvudsakligen med grundutbildning och grundutbildningsfrågor. Forskningen utförs i samarbete med gruppen för Atmosfärvetenskap vid Göteborgs Universitet och handlar till stor del om molekyldynamisk simulering av olika gas-ytprocesser.

​Termodynamik (KVM091), Föreläsare
Fysikalisk kemi (KFK053), Föreläsare, Examinator
Kolloid- och ytkemi (KFK176), Föreläsare, Examinator
Kandidatarbete vid Kemi- och bioteknik (KBTX01), Examinator

Publicerad: må 21 dec 2015.