Mukund Subramaniyan

Doktorand på avdelningen för Produktionssystem, Institutionen för industri- och materialvetenskap

Mukund Subramaniyan är doktorand på avdelningen för Produktionssystem. Han har en bakgrund inom produktionsteknik och hans forskningsfokus är på tillämpningen av dataanalys i produktionsflödesutveckling och underhållsplanering. I sin forskning lägger han tonvikt på ett tvärvetenskapligt förhållningssätt genom att kombinera datavetenskap och områden inom produktion för att skapa en helhetssyn inom analys och beslutsfattande.
​PPU171- Production Systems, MPR271- Simulation of Production System

Sidansvarig Publicerad: fr 24 jan 2020.