Mohammad Kharezy

Industridoktorand, Elektroteknik/RISE

Mohammad Kharezy är industridoktorand i forskargruppen Elkraftteknik med fokus på forskning kring högkraft mellanfrekvenstransformatorer. Projektet finansieras av Energimyndigheten med målet att utveckla en effektiv metod för uppsamling av energi i ett innanhavs vindkraftspark. I detta projekt föreslås konstruktion av en mellanfrekvenstransformator. Designen innebär att man seriekopplar utspänningen från flera dc/dc omriktare på deras högspänningssida för att på så sätt nå höga likspänningar. Mohammad är anställd vid RISE och projektet drivs i samarbete med RISE Research Institutes of Sweden.

Sidansvarig Publicerad: ti 19 dec 2017.