Mohammad Hossein Arabnejad Khanouki

Doktorand

Mohammad Hossein Arabnejad är en doktorand på avdelningen Marin Teknik. Han har en bakgrund i Fluid Mechanics med fokus på Computational Fluid Dynamics (CFD). Hans Ph.D. Projekt fokuserar på beräkningsmodellering av kaviteringsflöden i syfte att undersöka de hydrodynamiska mekanismerna för kavitationserosion.

Publicerad: må 20 maj 2019.