Mats Isaksson

Tekniklektor på Mekanik och maritima vetenskaper, avdelningen för maritima studier

Mats Isaksson arbetar som tekniklektor inom avdelningen Mekanik och maritima vetenskaper. Han undervisar i kursen Underhållsteknik, maskinsystem samt ledningssystem. Mats är civilingenjör och styrman. Mats har varit beräkningsingenjör men mest av allt fartygsinspektör på sjöfartsinspektionen med haveriberedskap, haveriutredningar, hamnstatskontroller samt utfört samtliga typer av besiktningar av fartyg i trafik. Vid ombyggnad och nybyggnad av fartyg har Mats varit med från ritningsgranskning till leverans.

Sidansvarig Publicerad: må 11 jan 2021.