Mats Isaksson

Tekniklektor

Mats Isaksson arbetar som tekniklektor inom avdelningen Maritim miljö och energisystem. Han undervisar i kursen Underhållsteknik samt Regelverk och Klassningssällskap. Mats är civilingenjör och var tidigare styrman. Mats har varit beräkningsingenjör stabilitet på Karlskronavarvet samt rederiinspektör, men mest av allt fartygsinspektör på sjöfartsinspektionen i 17 år. Mats har i sin roll som fartygsinspektör haft haveriberedskap och deltagit vid haveriutredningar, utfört hamnstats-kontroller samt representerat Göteborgsdistriktet vid hamnstatskontrollseminarium. Vid ombyggnad och nybyggnad av fartyg har Mats varit med från ritningsgranskning till leverans. Han har utfört samtliga typer av besiktningar av fartyg i trafik, granskat stabilitetsdokumentation, granskat konstruktionsritningar och konstruktionsberäkningar samt deltagit vid regelutveckling.

Publicerad: ti 13 sep 2016.