Maria Svane

Koordinator för DRICKS

Maria arbetar som koordinator inom DRICKS, ett centrum som samordnar dricksvattenforskning vid Chalmers, SLU och Lunds universitet. Arbetet innebär bland annat att ge administrativt stöd till föreståndaren, och att initiera, samordna och genomföra interna och externa aktiviteter och möten samt att upprätthålla bra kontaktytor med forskare, övriga medlemmar i DRICKS samt andra intressenter.

Maria är anställd på GMV, Göteborgs centrum för hållbar utveckling, och arbetar 50% av sin tid med DRICKS.

Publicerad: må 29 jun 2020.