Maria Sällström

Ekonom, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Verksamhetsstödet

Maria arbetar som ekonom på institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, på avdelningen för teori och metod.

Publicerad: må 20 maj 2019.