Linnea Qvirist

Doktorand

I mitt doktorandprojekt arbetar jag med olika jäststammar och deras applicerbarhet i cerealiebaserade livsmedelsfermentationer för att nå ökad biotillgänglighet av mineraler från råvaran, som ett hjälpmedel för att minska mineralbrist hos personer med ensidig växtbaserad kosthållning. Både grundläggande jäststudier och tillämpade försök inkluderas i detta projekt.

Publicerad: to 13 jun 2013. Ändrad: fr 16 sep 2016