Lars Lindgren

Doktorand, Elektroteknik

Lars Lindgren är doktorand i forskargruppen för Reglerteknik. I sin forskning fokuserar han på hur infrastruktur för elfordon bör utformas, vilket kan inkludera t.ex. normalladdare, snabbladdare och elvägar. Detta är starkt kopplat till trafikmönster, belastningen på elnätet samt storlek och livslängd på batterierna i elfordonen. Forskningen sker i samarbete med Volvo Group och Lindholmen science park AB. Som ett specialfall undersöks även batteridrift av gruvtruckar i samarbete med Boliden Mineral AB.

Sidansvarig Publicerad: må 28 okt 2019.