Kristina Karlsson

Doktorand på avdelningen för Konstruktionsmaterial, Institutionen för industri- och materialvetenskap

Kristina Karlsson arbetar med skumning av biopolymerer, främst genom extrudering. Projektet är ett delprojekt inom SmartFoam. Målet är att skapa miljövänliga skum från restmaterial inom skogs- och jordbruksindustrin.
MTT090, Materialteknik M, Z, TD och I

Publicerad: on 23 jan 2019.